İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42051

Aşağıdakilerden hangisinde iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin hangi matematiksel modelle ifade edileceği araştırılır?


Regresyon analizi
Korelasyon analizi
Varyans analizi
Hata terimi analizi
Parametre analizi

Yanıt Açıklaması: Regresyon analizinde iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin hangi matematiksel modelle ifade edileceği araştırılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum