İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42136

İki yada daha fazla bağımsız örneklemin, aynı anakütleden seçilip seçilmediğinin araştırılmasında hangi test kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare uygunluk testi
Ki-kare homojenlik testi
t testi
z testi

Yanıt Açıklaması: Ki-kare homojenlik testi ana çizgileriyle iki ya da daha fazla bağımsız örneklemin, aynı anakütleden seçilip seçilmediğinin araştırılmasında kullanılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum