İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #479642

10 maddeye ve istenen yıla bir ilişkin Paasche fiyat indeksi 135.12 Fisher fiyat indeksi 137.51 olarak hesaplanmıştır. Laspeyres fiyat indeksi aşağıdakilerden hangisidir?


  1. 771
  1. 95
  1. 48
  1. 83
  1. 94

Yanıt Açıklaması:

Paasche=Karekök(LaspeyresxFisher)

135,12=Karekök(laspayres*137,51)

(135,12)2=137,51xLaspayres

Laspayres=132,771

Yorumlar
  • 0 Yorum