İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #479659

Bir karar probleminde dört farklı karar alternatifi ve üç farklı doğal durum bulunmaktadır. Karar vericinin problemine ilişkin strateji tablosu aşağıdaki gibidir. Karar vericinin %70 iyimser olduğu varsayımı altında Hurwicz’in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütünü kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifi nedir?

Doğal Durumlar

Karar Alternatifleri

 

Durum1

Durum2

Durum3

Karar1

1000

500

200

Karar2

1200

600

200

Karar3

900

700

300

Karar4

1000

400

200

Karar5

1100

650

100


Karar1

Karar2

Karar3

Karar4

Karar5


Yanıt Açıklaması:

Herbir karar alternatifi için Hurwicz’in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütleri hesaplanır:

Karar1=(0.70*1000)+(0.30*200)=760,

Karar2=(0.70*1200)+(0.30*200)=900,

Karar3=(0.70*900)+(300*0.30)=720,

Karar4=(0.70*1000)+(0.30*200)=760,

Karar5=(0.70*1100)+(0.30*100)=800. Buna göre en büyük getiriyi sağlayacak olan karar alternatifi Karar2’dir. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum