İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #414367

Aşağıda bazı değişkenler verilmiştir. Bu değişkenlerin hangisinde veriler zaman serisi formunda derlenemez?


Öğrencilerin, bir dersin sınavında aldıkları başarı puanları
İhracat tutarı
Turizm gelirleri
Döviz kur fiyatları
Enflasyon oranı

Yorumlar
  • 0 Yorum