İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41961

I. İndeks ortalamaları tekniği her bir yıl için hesaplanan indekslerin ortalamalarının alınmasıyla hesaplanır II. Paasche indeksinde temel devre değerleri tartı olarak kullanılır III. Laspeyres indeksinde hesaplanan yıl değerleri tartı olarak kullanılır IV. İdeal indeks tartılı bileşik indekstir. Yukarıda verilen indekslerle ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II
I-IV
II-III
I-II-III
II-III-IV

Yanıt Açıklaması: Yukarıda verilen bilgilerden, Laspeyres indeksinde temel devre değerleri tartı olarak kullanılırken Paasche indeksinde hesaplanan yıl değerleri tartı olarak kullanılır. Dolayısıyla I ve IV doğrudur.
Yorumlar
  • 0 Yorum