İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42045

Aşağıdaki hipotezlerden hangileri evren korelasyon katsayısı ρ= 0 olan bir anakütleden seçilen örneklemin r katsayıları için kullanılır?


H0= ρ= 0, H1= ρ≠ 0
H0= ρ≠ 0, H1= ρ≠ 0
H0= ρ≠ 0, H1= ρ= 0
H0= ρ> 0, H1= ρ≠ 0
H0= ρ< 0, H1= ρ≠ 0

Yanıt Açıklaması: Evren korelasyon katsayısı ρ= 0 olan bir anakütleden seçilen örneklemin r katsayıları normal dağılıma sahiptir ve H0= ρ= 0 ve H1= ρ≠ 0 hipotesleri ile test edilir. Doğru cevap A seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum