İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41159

Hipotez testleri içerisinde uygun test istatistiğinin seçilmesi konusunda ilgilenilen değişkenlerin ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gerek yoktur?


Örneklem hacmi
Ölçek türü
Örneklem sayısı
Örneklemlerin bağımlı-bağımsız olması
II. tip hata miktarı

Yorumlar
  • 0 Yorum