İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41413

• Güncel çerçeve temin edilir ya da hazırlanır.• Örneklem hacmi belirlenir.• Evrendeki her birime eşit 1/N seçilme şansı vermek suretiyle örnekleme girecek birinci birim rassal seçim araçları kullanılarak belirlenir.• Çerçevede yer alan n sayıdaki birime tanımlayıcı numara ya da işaret verilir.• Geriye kalan (N - 1) birimin her birine yine eşit şans vermek suretiyle ikinci birim seçilir. Bu birimin seçilmesi olasılığı 1 / (N-1) olur.• Bu birim seçim süreci n hacimli örneklem seçilinceye kadar tekrarlanır.Yukarıdaki adımlar aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Tabakalı örnekleme gerçekleştirilirken izlenilen adımlar
Rassal örneklem oluşturulurken izlenilen adımlar
Keyfi seçim yaparken izlenilen adımlar
Kartopu örneklemesi gerçekleştirirken izlenilen adımlar
Kota örneklemesi gerçekleştirirken izlenilen adımlar

Yorumlar
  • 0 Yorum