İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #414365

Aşağıdakilerden hangisi X ve Y gözlem ikililerinin grafik üzerinde birer nokta halinde işaretlendiği şekildir?  


Serpilme diyagramı
Normal eğri
t dağılım eğrisi
Ki-kare dağılım eğrisi
Histogram

Yorumlar
  • 0 Yorum