İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41958

i. Tüketicilerin ve özellikle ücretli kesimin satın alma gücünde zaman içinde meydana gelen oransal değişmelerin ve perakende fiyat hareketlerinin seyrinin bir göstergesidir; ii. Ekonomik kararların alınmasında, ücret ayarlamalarında, mahkemeler tarafından nafaka bağlanmasında, nafakanın belirlenmesi ve özel okulların yıllık ücretlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır; iii.Türkiye’de tüketici fiyatları indeksi Paasche fiyat indeksi tekniği kullanılarak hesaplanmaktadır; Yukarıdakilerden hangileri "Tüketici fiyatlari indeksi" için doğru bir ifadedir?


Yalnız I
Yalnız II
I-II
I-III
II-III

Yanıt Açıklaması: Türkiye’de tüketici fiyatları indeksi Laspeyres fiyat indeksi tekniği kullanılarak hesaplanmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum