İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42052

Eskişehir’de yaşayan aileler arasından rassal olarak seçilen 7 ailenin, gelirleri ve tasarrufları birlikte gözlenmiştir. Regresyon analizi ile elde edilen regresyon denklemi için hata kareler toplamı(HKT) 3254 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu regresyon denklemine dayanarak yapılacak tahminlerin standart hatası kaçtır?


21,5
25,5
102,0
464,2
650,8

Yorumlar
  • 0 Yorum