İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42070

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisindeki dalgalanmaları etkileyen faktörlerden biri değildir?


Kısa Dalgalanmalar
Ana Eğilim
Mevsimlik Dalgalanmalar
Konjonktürel Dalgalanmalar
Düzensiz Dalgalanmalar

Yanıt Açıklaması: Zaman serilerinin değerlerinde görülen bu dalgalanmaların dört faktörün etkisinden kaynaklandığı varsayılmaktadır. Bu dört faktör: T: Trend (uzun devre eğilimi, ana eğilim), M: Mevsimlik Dalgalanmalar, K: Konjonktürel Dalgalanmalar, D: Düzensiz (Rassal) Dalgalanmalar olarak kabul edilmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum