İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #479656

Bir karar probleminde dört farklı karar alternatifi ve üç farklı doğal durum bulunmaktadır. Karar vericinin problemine ilişkin strateji tablosu aşağıdaki gibidir. İyimserlik ölçütünü kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifi nedir?

Doğal Durumlar

Karar Alternatifleri

 

Durum1

Durum2

Durum3

Karar1

1000

500

200

Karar2

1200

600

200

Karar3

900

700

300

Karar4

1000

400

200

Karar5

1100

650

100


Karar1

Karar2

Karar3

Karar4

Karar5


Yanıt Açıklaması:

Her bir karar alternatifi için belirlenen en büyük değerlerden en büyüğü iyimserlik ölçütüne göre en iyi kararı verecektir. Buna göre her bir karar alternatifi için en büyük değerler sırasıyla 1000, 1200, 900, 1000, 1100 değerleridir, bunlardan en büyüğü ise 1200’dür. Bu nedenle iyimserlik ölçütüne göre karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifi Karar 2’dir. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum