İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41875

Stokastik bir model olan basit doğrusal regresyon modelinde Yi neyi gösterir?


Hata terimini
Bağımsız değişkenin i'ninci gözlem değerini
Bilinmeyen sabit parametreyi
Bağımlı değişkenin i'ninci gözlem değerini
Bilinmeyen regresyon parametresini

Yanıt Açıklaması: Yi: Bağımlı değişkenin i’ninci gözlem değerini gösterir.
Yorumlar
  • 0 Yorum