İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41879

I. İlgili tahmincinin standart hatasıII. ? anlamlılık düzeyine karşılık Student t tablo değeriIII. Korelasyon katsayısı. Basit doğrusal regresyon analizinde, regresyon katsayısının anlamlılık testini yapabilmek için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?


Yalnız I
Yalnız II
I-II
II-III
I-II-III

Yanıt Açıklaması: Basit doğrusal regresyon analizinde, regresyon katsayısının anlamlılık testini yapabilmek için, İlgili tahmincinin standart hatası ve ? anlamlılık düzeyine karşılık Student t tablo değeri gereklidir. (th=b/sb)
Yorumlar
  • 0 Yorum