İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41919

Aşağıdakilerden hangisi zaman serileri için ifade edilebilir?


Zaman serisi değerleri süreksiz derleme ile kaydedilen değerlerdir.
Zaman serisi değerleri tesadüfi seçilen örnek değerleridir.
Zaman serisi değerleri daha çok geleceğe yönelik öngörü için kullanılır.
Hipotez testleri zaman serilerinde uygulanır.
İstatistiksel çıkarsama tekniklerinden olan aralık tahmini zaman serilerinde uygulanır.

Yanıt Açıklaması: Zaman serisi değerleri daha çok geleceğe yönelik öngörü için kullanılır. Doğru cevap C seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum