İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42004

Aşağıdakilerden hangisi regresyon analizinde kullanılabilecek bağımlı-bağımsız değişken ikililerinden değildir?


Cinsiyet-Yaş
Gelir-Harcama
Yaş-Boy
Gübre miktarı-Verim miktarı
Çalışma süresi-Kıdem tazminatı

Yanıt Açıklaması: Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki genellikle neden-sonuç ilişkisi biçiminde ortaya çıkar. Gelir- Harcama, Yaş- Boy, Gübre miktarı-Verim miktarı, Çalışma süresi-Kıdem tazminatı ikilileri arasında neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum