İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42077

Aşağıdakilerden hangisi F dağılımına ilişkin özelliklerden biri değildir?


F istatistiği, 0 ve +∞ arasında değerler alır
F dağılımı sürekli bir bölünmedir
Fonksiyonun eğrisi ordinat ekseninin sağ tarafında kalır
Fonksiyonun eğrisi simetrik bir görünümdedir
Serbestlik derecesi arttıkça dağılımın şekli normal dağılıma yaklaşır

Yanıt Açıklaması: F istatistiği 0 ve +∞ arasında değerler alır. Sürekli bir bölünmedir. F, pozitif değerler aldığından fonksiyonun eğrisi ordinat ekseninin sağ tarafında kalır ve asimetrik bir görünüme sahiptir. Serbestlik derecesi arttıkça dağılımın şekli normal dağılıma yaklaşır.
Yorumlar
  • 0 Yorum