İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #42127

Bir okulda öğrencilerin ortama başarı notu 65'dir. Başarıyı arttırmak için yeni bir öğretim yöntemine geçilmesi düşünülmektedir. Bu yeni yöntem, 64 öğrencilik bir sınıfa uygulanmış ve bunun sonucunda, ortalama başarı notu 70 puan ve standart sapmasının 16 puan olduğu belirlenmiştir. Anlam düzeyi 0,05 olduğuna göre, bu sınamada kritik değer (tablo değeri) aşağıdakilerden hangisidir?


t = -1,64
z = -1,64
t = 1,64
z = 1,64
z = 1,96

Yanıt Açıklaması: n=64>30 olduğundan z dağılımı söz konusudur. Karşıt hipotez, tek yönlü ve sağ uçta %5'lik alan olduğuna göre aranan tablo değeri pozitif olacaktır. Anlam düzeyi=0.05 için Ek-1’de verilen Standart Normal Eğri alanları tablosundan yararlanılarak belirlenir. ztab = z (0.5–0.05) = z (0.45) = 1.64 ztab = 1.64 değeri, standart normal dağılımında, %45’lik oransal alana karşı gelen, örneklem istatistiğinin standart değeridir.
Yorumlar
  • 0 Yorum