İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #419257

Hurwicz’in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?


İyimserlik ve kötümserlik ölçütlerini bir arada kullanan bir ölçüttür.
Karar vericinin iyimserlik düzeyi 0 ise karar verici kötümserdir.
Karar vericinin iyimserlik düzeyi 1 ise karar verici iyimserdir.
Karar vericinin iyimserlik düzeyi -1 ile 1 arasında değerler alır.
Belirsizlik altında karar verme durumunda kullanılan bir ölçüttür.

Yorumlar
  • 0 Yorum