İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #479663

Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi doğal durumlar için geçerli değildir?


Karar verici çeşitli karar alternatiflerden birisini seçtikten sonra ortaya çıkabilirler.

Problemde yer alan karar seçeneklerinin sonuçlarını etkileyebilecek farklı senaryoları gösterirler.

Karar vericinin belirlediği karar seçenekleri üzerinde dolaylı sonuçlara yol açacak durumlardır.

Karar verme sürecinde karar probleminin zaman içerisinde oluşturacağı sonuçlardan etkilenir.

Karar verme süreci için çok önemli bir bileşendir.


Yanıt Açıklaması:

Karar verme sürecinde karar probleminin zaman içerisinde oluşturacağı sonuçlardan etkilenen sorumlu kişiye karar verici adı verilir. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum