İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41811

Aşağıdakilerden hangisi ki-kare bağımsızlık testi için söylenemez?


İki nitel değişken arasında bağımsızlık olup olmadığını incelemek için kullanılır.
Test yapılırken genellikle kontenjans tablosundan yararlanılır.
Gözlenen ve beklenen frekanslara dayalı hesaplamalar yapılır.
Karar alınırken Ki-kare tablosundan yararlanılır.
H0 hipotezi, iki değişken arasında bir ilişki vardır şeklinde kurulur.

Yorumlar
  • 0 Yorum