İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41857

Özellikle fiyatlardaki enflasyonu ölçmeye yarayan indeks aşağıdakilerden hangisidir?


Fisher indeksi
Paasche indeksi
Ortalamalar indeksi
Basit indeks
Laspeyres indeksi

Yorumlar
  • 0 Yorum