İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41935

Her bir değişkenin zaman içindeki oluşum sürecinin matematiksel modelinin belirlenmesine ne ad verilir?


zaman serisi analizi
istatistiksel model
zaman istatistiği
değişken serisi analizi
gözlem değerleri analizi

Yanıt Açıklaması: Sorunun cevabı zaman serisi analiziridir.
Yorumlar
  • 0 Yorum