İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #479675

Bir araştırmada izleyen strateji tablosu kazanç yapılı olarak elde edilmiştir. Bu strateji tablosundan faydalanarak kötümserlik ölçütüne göre en iyi karar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

 

 

Doğal Durumlar

 

 

Karar

Alternatifleri

 

 

 

I

II

III

Alternatif 1

115

105

65

Alternatif 2

100

80

 

75

Alternatif 3

95

70

125


Birinci alternatif

İkinci alternatif

Üçüncü alternatif

Hem ikinci hem de üçüncü alternatif

Hesaplanamaz


Yanıt Açıklaması:

 

Doğal Durumlar

 

 

 

Karar

Alternatifleri

 

 

 

I

II

III

En Küçük

Alternatif 1

115

105

65

65

Alternatif 2

100

80

 

75

75

Alternatif 3

95

70

125

70

Her bir karar alternatifi için belirlenen en küçük değerlerden (65, 75, 70) en büyüğü ise kötümserlik ölçütüne göre en iyi kararı verecektir. Tablonun son sütununda yer alan değerlerden en büyüğü 75’e eşittir ve bu değer 2 numaralı karar alternatifi için elde edilmiştir. Dolayısı ile kötümserlik ölçütüne göre karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifi 2 numaralı karardır. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum