İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41178

i. µ0 =180ii. s=5iii. n=9iv. t (1– ? /2; n = 8) Bisküvi üreten bir fabrikada 180 gramlık paketler hâlinde üretim yapılması öngörülmektedir. Bu fabrikadan, 9 bisküvi paketinden oluşan rassal örneklem çekilmiş ve bu bisküvi paketlerinin ortalama ağırlıklarının 185 gr ve standart sapmasının 5 gr olduğu belirlenmiştir. Buna göre, ?=0.05 anlam düzeyinde bisküvilerin olması gereken ağırlığa sahip olup olmadığına ilişkin hipotez testi yapılırken yukarıdakilerden hangisi/hangileri hesaplamalarda ve karar almada mutlaka gereklidir?


Yalnız i
Yalnız i-ii
Yalnız i-ii-iii
Yalnız i-ii-iv
i-ii-iii-iv

Yorumlar
  • 0 Yorum