İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #414360

Belirlilik katsayısı r2=0,84 olması durumunda aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur?


Bağımlı değişkendeki (Y) değişimin %84’ü bağımsız değişken (X) tarafından açıklanmaktadır.
Bağımsız değişkendeki (X) değişimin %84’ü bağımlı değişken (Y) tarafından açıklanmaktadır.
Bağımsız değişken (X) ile bağımlı değişken (Y) arasında ilişki yoktur.
Bağımsız değişken (X) bağımlı değişkeni (Y) %100 açıklamaktadır.
Bağımsız değişkenin (X) değerindeki değişimin bağımlı değişkenin (Y) değerine etkisi yoktur.

Yorumlar
  • 0 Yorum