İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #479724

I. Karar

II. Sonuçlar

III. Karar verici

IV. Doğal durumlar

Verilen ifadelerden hangileri karar probleminin bileşenlerindendir?


Yalnız II

I, III

Yalnız III

II, IV

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap E şıkkıdır. Karar probleminin bileşenleri: Karar alternatifleri, sonuçlar, doğal durumlar ve strateji tablosudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum