İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41872

Aşağıda regresyon analizi için söylenenlerden hangisi yanlıştır?


Regresyon analizinde iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin hangi matematiksel modelle ifade edileceği araştırılır.
İncelenen iki değişken arasındaki ilişki genellikle neden-sonuç ilişkisi biçiminde ortaya çıkar.
Regresyon analizindeki değişkenlerden neden durumundaki değişken bağımlı değişken, sonuç durumundaki değişken ise bağımsız değişken olarak isimlendirilir.
Regresyon analizinde bağımlı değişken üzerinde oluşan değişimlerin açıklanmasına çalışılır.
Regresyon analizinde genellikle bağımlı değişken Y sembolüyle, bağımsız değişken ise X ile ifade edilir.

Yanıt Açıklaması: C şıkkındaki ifadenin aksine regresyon analizindeki değişkenlerden sonuç durumundaki değişken bağımlı değişken, neden durumundaki değişken ise bağımsız değişken olarak isimlendirilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum