İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41904

Standart sapma ile varyans arasında hangi ilişki vardır?


Standart sapma, varyansın örnek büyüklüğüne bölünmüş halidir
Standart sapma, varyansın pozitif kareköküdür
Standart sapma varyansın örnek büyüklüğüne bölümünün kareköküdür
Standart sapma ile varyans eşittir
Standart sapma ile varyans arasında ilişki yoktur

Yanıt Açıklaması: Standart sapma, varyansın pozitif kareköküdür
Yorumlar
  • 0 Yorum