İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #401180

Ortalamalar örnekleme dağılımının standart sapması aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir?


Varyans
Ortalama sapma
Standart hata
Değişim katsayısı
Değişim aralığı

Yorumlar
  • 0 Yorum