İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #410066

Belirlilik katsayısının değeri 0,90 ise, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bağımlı değişkendeki değişimin 0,10’luk bölümü bağımsız değişken tarafından açıklanır.
Bağımlı değişkendeki değişikliğin 0,81’lik bir bölümü bağımsız değişken tarafından açıklanır.
Bağımsız değişkendeki bir birimlik değişiklik bağımlı değişkende 0,90’lık bir değişime neden olacağını belirtir.
Değişkenler arasında aynı yönlü zayıf bir ilişki vardır.
Bağımlı değişkendeki değişimin 0,90’lık bölümü bağımsız değişken tarafından açıklanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum