İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41806

n hacimli bir örneklemin anakütleyi iyi temsil edip etmediğini araştırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare uygunluk testi
Ki-kare homojenlik testi
Ki-kare ilişki testi
Kontenjans katsayısı

Yorumlar
  • 0 Yorum