İstatistik 2 Deneme Sınavı Sorusu #41874

Regresyon analizinde X ve Y gözlem ikililerinin grafik üzerinde birer nokta halinde işaretlenmesi ile oluşan şekle ne ad verilir?


Basit Doğrusal Regresyon
Aralık Tahmini
Korelasyon katsayısı
Belirlilik Katsayısı
Serpilme Diyagramı

Yanıt Açıklaması: X ve Y gözlem ikililerinin grafik üzerinde birer nokta halinde işaretlenmesi ile oluşan şekle serpilme diyagramı denir.
Yorumlar
  • 0 Yorum