İtibar Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1183868

Aşağıdakilerden hangisi bir şirket yöneticisinin, itibar yönetimi kapsamındaki görev ve sorumluluklarından biri degildir?


Yönetici bölümündeki karar süreçlerinde kurumsal değerleri bir kontrol listesi gibi kullanılmasını sağlar. 

Yönetici şirketin itibarına katkı sağlayan davranışları onurlandıran bir sistem kurar.

Elde edilen finansal kazancı, çalışanlara eşit olarak dağıtmak

Yönetici kendi bölümünden kaynaklanabilecek itibar risklerini belirler ve bunlarınminimize edilmesi ile ilgili önlemleri alır.

Yönetici performans değerlendirmelerinde çalışma arkadaşlarının şirketin itibarına katkı sağlayan hususları dikkate alır. 


Yanıt Açıklaması:

Süreçler bağlamında değerlendirdiğimizde şirket yöneticilerinin itibar yönetimi kapsamında görev ve sorumlulukları: 

  • Yönetici kurumsal değerleri, kendi bölümünün iş politika ve süreçlerine indirger.
  • Yönetici bölümündeki karar süreçlerinde kurumsal değerleri bir kontrol listesi gibi kullanılmasını sağlar.
  • Yönetici şirketin itibarına katkı sağlayan davranışları onurlandıran bir sistem kurar.
  • Yönetici kendi bölümünden kaynaklanabilecek itibar risklerini belirler ve bunların minimize edilmesi ile ilgili önlemleri alır.
  • Yönetici performans değerlendirmelerinde çalışma arkadaşlarının şirketin itibarına katkı sağlayan hususları dikkate alır.
  • Yönetici kendi bölümün itibarını “itina” ile yönetir.
  • Yönetici aynen şirketin itibar yönetimi genelinde yaptığı gibi kendi “sosyal ortaklar” çalışmasını yapar ve arkadaşlarıyla nasıl bir iletişim-ilişki yönetimi yapacaklarını oluşturur.
  • Yönetici kendi alanları ile ilgili diğer şirketlerin yaptıkları ve itibar yönetimi kapsamındaki çalışmaları izler ve bunları çalışma arkadaşlarıyla paylaşır.
  • Yönetici şirkette yapılan itibar yönetimi odaklı çalışmalardan bir mesai arkadaşını görevlendirmiş bile olsa kendini ana sorumlu hisseder.

Bunlara ek olarak sosyal ortaklardan gelen şikâyet, öneri, temenni ve diğer bilgileri şirketin itibar yönetimi anlayışı süzgecinden geçirir ve çalışma arkadaşlarıyla bu içerikte paylaşır. Bunun için de raporlama sistemine ihtiyacı vardır ve bu nedenle raporlama oldukça önemlidir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum