İtibar Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1219550

İtibar araştırmalarının ürettikleri verilerin stratejik analizinde genel olarak tercih edilen yönteme dair aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Tüm sosyal ortak sonuçlarının her bir kriter bazında “en düşük puandan en yüksek puana” göre sıralamasının yapılması

En düşük puan alınan kriterlerin rakip ve kıyaslama şirket ile karşılaştırmasının yapılması

Karşılaştırmaların sonucunda “ilk on” veya “ilk yirmi” kriter şeklinde bir sonucun bir yere not edilmesi

İyileştirmelerle ilgili stratejik kararların rakibe göre mi, kıyaslama yapılan şirket puanlarına göre mi verileceğinin değerlendirilmesi

Hangi bilgi kaynağına sık başvurulup güvenildiğinin, iletişim ve ilişki yönetiminde değerlendirilmek üzere not edilmesi


Yanıt Açıklaması:

Araştırmaların stratejik analizinde kullanılan yöntemde, yapılan karşılaştırmaların sonucunda “ilk üç” veya “ilk beş” kriter şeklinde bir sonucun bir yere not edilmesi söz konusudur. Ancak "C" seçeneğinde bu durum, "ilk on" veya "ilk yirmi" şeklinde ifade edilmiştir. Diğer seçenekler ise yönteme dair doğru bilgiler içermektedir. Dolayısıyla sorunun cevabı "C" seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum