İtibar Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #791566

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketteki itibar komitesinin görev ve sorumluluklarından biri değildir?


Pazar paylarını güncel olarak kontrol etmek

Çalışanların gönüllülük çalışmalarına aktif destek vermek

İtibar araştırmalarının tasarımına aktif katkı sağlamak

Şirketin itibarının korunması için bir el kitabı hazırlamak

Şirketin itibar risklerini gündeme getirmek ve çözümler üretmek


Yanıt Açıklaması:

Şirketin vizyonu, misyonu ve değerleri bu oluşumun rehberi olacaktır. Kurumsal iletişimden
sorumlu yöneticinin koordinasyonu bu platformun etkin çalışmasını sağlayacaktır.
Böyle bir platformun görev ve sorumlulukları aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte
şöyledir:
• İtibar araştırmalarının tasarımına aktif katkı sağlamak
• İtibar araştırması sonuçlarını şirket içinde ilgili departmanlarla kapsamlı bir şekilde
paylaşmak
• Şirketin sosyal ortaklar haritasını hazırlamak
• Şirketin itibar risklerini gündeme getirmek ve çözümler üretmek
• Şirketin hangi sosyal ortaklarda temsil edileceğini belirlemek ve buna göre görev dağılımı
yapmak; özellikle sivil toplum ve meslek kuruluşlarında görev verilen yöneticilerin
raporlarını almak
• Hangi sosyal ortakların şirket içinde nasıl temsil edileceğini belirlemek ve sosyal ortakların
beklentilerini gündeme getirmek ve çözümler üretmek
• Şirketin sosyal medyada itibarının yönetilmesi ile ilgili çalışmalarda aktif görev almak
• Şirketin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk stratejilerini belirlemek, bu kapsamda
geliştirilecek projelere destek vermek
• Çalışanların gönüllülük çalışmalarına aktif destek vermek
• Rakip ve kıyaslama yapılabilen şirketlerde itibar yönetimi ile ilgili çalışmaları gündeme
getirmek
• Şirket çalışanlarının itibar yönetimi ile ilgili farkındalığını artırmaya yönelik; toplantı,
sunum, seminer gibi faaliyetler düzenlemek
• Şirketin itibarını koruması, geliştirmesi ve itibar risklerinden arındırması için bir “el
kitabını” hazırlamak

Yorumlar
  • 0 Yorum