Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #587836

I. Tasarımın olası kullanıcıları tarafından nasıl kullanılacağını anlamaya yöneliktir

II. Kullanıcılar başkalarıyla etkileşim halindedir

III. Basılı olarak ya da elektronik olarak uygulanabilir

Kullanıcı anketleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Kullanıcı anketleri tasarımın olası kullanıcıları tarafından nasıl kullanılacağını anlamaya yönelik olarak kullanılan bir yöntemdir. Kullanıcıya basılı ya da elektronik olarak iletilen belli sorular üzerinde yapılan kullanıcı tercihlerinden, tasarımcıların karar vermesine yardımcı olacak bilgiler toplanır. Anket yönteminde mülakattan farklı olarak kullanıcılar başkalarıyla etkileşim hâlinde olmadığından seçimlerini daha özgürce yapmaları mümkündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum