Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hedefleri doğru anlamanın yolu aşağıdaki sorulardan hangisini yanıtlamaktan geçer?


Hedefe ulaşma amacım nedir?

Hedefe varmak için ne yapmalıyım?

Hedefe ulaştığımı nasıl anlarım?

Hedefe en kısa sürede nasıl varırım?

Hedefe varmanın bana faydası nedir?


2.Soru

I. Cinsiyet

II. Meslek

III.  Kişilik

IV. Zaman

V. Eğitim durumu

Kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan değişkenlerden hangileri demografik değişkendir?


I-II-V

I-II-III

III-IV

II-V

I-II-III-IV-V


3.Soru

Kullanıcıların dünyaya bakış açıları, herhangi bir olay, durum veya olguya dair tutum ve algılarından oluşan bilgi hangi tür bilgidir?


Demografik bilgi

Psikografik bilgi

Ekip bilgisi

Süreç bilgisi

Kullanıcı bilgisi


4.Soru

Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından belirli bir kullanım bağlamı içinde amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabilme derecesine ne denir?


Müşteri Deneyimi

Etkileşim

Kullanılabilirlik

Marka Deneyimi

Kullanıcı Deneyimi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir marka yaratılırken dikkat edilmesi gereken kurumsal kimlik ögesi ile ilgili değildir?


Logo

Simgeler

Vaatler

Renkler

Yazı karakteri


6.Soru

I. Tasarımın olası kullanıcıları tarafından nasıl kullanılacağını anlamaya yöneliktir

II. Kullanıcılar başkalarıyla etkileşim halindedir

III. Basılı olarak ya da elektronik olarak uygulanabilir

Kullanıcı anketleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


7.Soru

Ürün nasıl kullanılır, nasıl programlanır, nasıl görünür ve hissedilir sorularına yanıt hangi aşamada aranır?


Strateji geliştirme

Etkileşim tasarımı

Kapsam belirleme

Gövde oluşturma

İskelet oluşturma


8.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde,  amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabildiğini ifade eder?


Etkileşim

Kullanılabilirlik

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcı arayüzü

Davranışsal deneyim


9.Soru

Çoğu kullanıcı deneyimi tasarımı projesinin başarısız olmasının nedeni nedir?


Ürün veya hizmet stratejisinin açık ve net olmaması

Ürün veya hizmet stratejisinin kararlılıkla sürdürülememesi

Ürün veya hizmet stratejisinin tanıtımının eksik olması

Ürün veya hizmet stratejisi hakkında önceden bilgi sahibi olunmaması

Ürün veya hizmet stratejisindeki tutarsızlıklar


10.Soru

Etkili bir etkileşim tasarımı sonunda kullanıcının sistem kullanımını ilk öğrendiğinde hemen uygulayabilmesi ve problemsiz bir şekilde tekrar edebilmesi etkileşim tasarımının hangi özelliğinin sonucudur?


Öğrenilebilirliği artırma

Verimliliği artırma

Hatırlanabilirliği artırma

Hata yönetimini kolaylaştırma

Kullanıcı memnuniyetini artırma


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinde temel gereksinimlerden biridir?


Fizyolojik gereksinimler

Saygınlık gereksinimi

Ait olma gereksinimi

Kendini gerçekleştirme gereksinimi

Sevgi gereksinimi


12.Soru

Tasarımın amacına göre katkı sağlayacağı düşünülen belli sayıda katılımcının bir araya getirilerek, bir moderatör öncülüğünde tasarıma yönelik tartışmaların yapılarak uzlaşma sonucunda bazı kararların alındığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Saha çalışması

Kişilik kartları

Odak grup çalışması

Kullanıcı anketi

Katılımcı gözlemi


13.Soru

I. Etkileşim tasarımcıları teknolojik araçları, özellikle de dijital olanları, daha kullanışlı, daha hoşlanılan ve kullanımı key­ifli­ bir hâle getirirler.

II. Etkileşim tasarımı sistemlerin, çevrenin ve

ürünlerin davranışlarını tasarlamakla ilgilidir.

III. ­Etkileşim tasarımı konusunda en geniş perspektif­

sunan görüştür.

Etkileşim tasarımı konusunda teknoloji merkezli görüşle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


14.Soru

i-Zıtlık

ii-tutarlılık

iii-renk kullanımı

iv-yazı karakteri seçimi 

Yukarıdakilerden hangileri görsel tasarım ilkeleridir?


i-ii

ii-iii

ii-iii-iv

i-ii-iii

i-ii-iii-iv


15.Soru

I. Veritabanları

II. Kelime işlemci

III. İçerik bazlı web siteleri

Yukarıdakilerden hangileri insan-sistem etkileşimine örnek verilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


16.Soru

Duyularla algılanan çoğunlukla görsel özellikler aracılığı ile kullanıcıya keyif yaşatan unsurların ele alınmakta olduğu keyif alt başlığı aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyo keyif

Sosyal keyif

Psiko keyif

İdeo keyif

Estetik keyif


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) kullanan ilk bilgisayardır?


Pong

Atari 2600

Xerox Alto

ENIAC

Apple LISA II


18.Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’ne göre aşağıdakilerden hangisi temel gereksinimlerden biridir?


Başarı

Güven

Erdem

Doğallık

İş


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arası etkileşimin gerçekleşme yollarından biridir?


Sözlü

Sezgisel

Zihinsel

Duygusal

İçgüdüsel


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyimi tasarımının odak noktalarından biri değildir?


Kullanıcıya vadedilen fayda

Kullanıcının faydaya nasıl erişeceği

Kullanıcının kullandığı arayüz

Kullanıcın süreci deneyimlediği andaki etkileşimleri

Kullanıcının etkileşim sonrası nasıl hissedeceği