Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #588059

I. Cinsiyet

II. Meslek

III.  Kişilik

IV. Zaman

V. Eğitim durumu

Kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan değişkenlerden hangileri demografik değişkendir?


I-II-V

I-II-III

III-IV

II-V

I-II-III-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Zaman, fiziksel ortam gibi değişkenler durumsal değişken; öğrenme, algılama, tutum, motivasyon, kişilik gibi değişkenler psikolojik değişken; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, gelir gibi değişkenler demografik değişkendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum