Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #593242

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde,  amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabildiğini ifade eder?


Etkileşim

Kullanılabilirlik

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcı arayüzü

Davranışsal deneyim


Yanıt Açıklaması:

Kullanılabilirlik “bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabilme derecesi” olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan kullanılabilirlik, işe yararlılığı kolaylaştıran etmen olarak görülmekte ve özellikle kullanım işlevlerinin yerine getirilip getirilmediğine odaklanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum