Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #1234178

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıya ait durumsal bir değişken olarak kabul edilebilir?


Cinsiyet

Toplumsal statü

Kültür

Algılama

Fiziksel ortam


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel ortam sürekli olarak değil durumsal etkide bulunma özelliğine sahip bir değişkendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum