Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #1234272

Kullanıcılarla yapılan mülakatlar ve anketlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Anketler etkileşime olanak verir mülakatlar etkileşime kapalıdır

Anketler daha kısa sürede tamamlanır

Mülakatlarda anketlere kıyasla fazla sayıda soru sorulabilir

Anketler tek kullanıcıyla yapıldığı için etkileşime olanak tanımaz

Mülakatlarda kullanıcılara ait bilgiler anketlere göre daha kolay toplanabilir.


Yanıt Açıklaması:

Anket yönteminde mülakattan farklı olarak kullanıcılar başkalarıyla etkileşim halinde olmadığından seçimlerini daha özgürce yapmaları mümkündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum