Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #587601

I. Etkileşimli

II. Yarı- Etkileşimli

III. İnsan- İçerik Etkileşimli

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri etkileşim düzeyi ile ilgilidir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Etkileşim, etkileşim düzeyi ve etkileşimin tarafları açısından incelenebilir. Etkileşim düzeyi, karşılık verebilme durumuna göre etkileşimli, yarı-etkileşimli ve etkileşimsiz olmak üzere üçe ayrılır.  

Yorumlar
  • 0 Yorum