Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #592745

Abraham Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisine” göre güvenlik gereksiniminin bir üst kategorisinde bulunan gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?


Kendini gerçekleştirme gereksinimi

Fizyolojik gereksinim

Beslenme gereksinimi

Saygınlık gereksinimi

Ait olma ve sevgi gereksinimi


Yanıt Açıklaması:

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi; fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım), güvenlik gereksinimleri (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği), ait olma ve sevgi gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık), saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı) ve kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü) olarak ardışık beş temel kategori seklindedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum