Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #593281

Etkileşim merkezli görüşte diğer görüşlerden farklı olarak aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?


Kullanıcı deneyimleri zamanla değişebilmektedir

Kullanıcıların davranışları ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır

Kullanıcı duygusal düzeyde etkilenmeye çalışılmaktadır

Ürünlerin kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı ile ilgilenmektedir

Alışkanlıklara uygun deneyimler tasarımlara yansıtılmaktadır


Yanıt Açıklaması:

Kullanıcı ve ürün merkezli görüşler durağan bir zaman dilimindeki tasarımla ilgilendiklerinden kullanıcının deneyimleme sürecine odaklanmamaktadır. Diğer yaklaşımlardan farklı olarak kullanıcı deneyimlerinin zamanla değişebileceğini ifade etmektedir. Bu sebeple etkileşim merkezli görüş, kullanıcı deneyiminin belirli bir bağlamdaki motive edilmiş eylemlerin sonucu olarak görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum