Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #588343

Aşağıdakilerden hangisi içerik gereksinimleri ile ilgilidir?


Sunulacak bilgileri kapsar

 

“Neden yapacağız?” sorusunun cevabını verir

 

Yazılımın sahip olacağı işlevleri belirler

 

Hadef kitle ihtiyaçlarına göre belirlenir

Fonksiyonel özellikleri kapsar.


Yanıt Açıklaması:

Strateji geliştirme aşamasında “neden yapacağız?” sorusunun cevabı aranırken kapsam belirleme aşamasında “ne yapacağız?”sorusunıun cevabı aranır. Bu aşamada fonksiyonel özellikler ile içerik gereksinimleri belirlenir. Fonksiyonel özellikler yazılımın sahip olacağı işlevleri kapsarken; içerik gereksinimleri sunulacak bilgileri kapsamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum