Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. İnsan-İnsan etkileşimine bir örnektir.

II. İletişim monolog şeklindedir

III. Etkileşimi kontrol eden kimse yoktur.

Mesajlaşma uygulamaları ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

I. İnsanın var oluşundan beri hayatımızda olan bir olgudur

II. İletişimin bir parçasıdır

III. En temel özelliği karşılıklılıktır

Etkileşimle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

İnternet sitesinin nasıl görüneceğini esas alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Yapı

Kapsam

Strateji

Görselleştirme

İskelet


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik gereksinimleri ile ilgilidir?


Sunulacak bilgileri kapsar

 

“Neden yapacağız?” sorusunun cevabını verir

 

Yazılımın sahip olacağı işlevleri belirler

 

Hadef kitle ihtiyaçlarına göre belirlenir

Fonksiyonel özellikleri kapsar.


5.Soru

Kullanma/etkileşime girme aşağıdaki aşamalardan hangisinde gerçekleşir?


Kullanım öncesi

Kullanım anı

Kullanım sonrası

İlk kritik an öncesi

İkinci kritik an sonrası


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi estetik deneyiminin hedefidir?


Fonksiyon (işlev)

Anlaşılırlık

Fiziksel his

Kullanılabilirlik

Dikkat çekme


7.Soru

I. İnsan-İnsan etkileşimine bir örnektir.

II. İletişim monolog şeklindedir

III. Etkileşimi kontrol eden kimse yoktur.

Mesajlaşma uygulamaları ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

I. Müşteriler

II. Kullanıcılar

III.  Proje Yürütücüleri

IV. Tasarımcılar

V. Programcılar

Kullanıcı deneyimi tasarım sürecinde yukarıda verilen gruplardan hangileri strateji geliştirme aşamasında yer almalıdır?


I-II-IV-V

II-IV-V

II-III-IV-V

II-V

I-II-III-IV-V


9.Soru

Aşağıdaki durumların hangisinde etkileşimden söz edilebilir?


Bir internet sayfası içeriğini okuma

Televizyonda film izleme

Radyodan haber dinleme

Bir habere yorum yazma

Akıllı telefondan müzik dinleme


10.Soru

Etkileşim kontrol edilme durumuna göre kaç şekilde gerçekleşebilir?


2

3

4

5

6


11.Soru

Yaşlı bir kullanıcı eski tip cep telefonlarını rahatlıkla kullanabilirken akıllı telefonları kullanamamaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


En iyi arayüz tasarımı özneldir.

Kullanıcılar en yeni teknolojiyi kullanmaya çabalamalıdırlar.

Tasarımda dokunmatik ekranlardan kaçınılmalıdır.

Telefon arayüzleri zamanla kalitesizleşmiştir.

Kullanıcı deneyimi kritik değildir.


12.Soru

Şirket müdürü tasarım departmanından bir görev isterken etkileyici olmasına dikkat edin demiştir. Müdürün bu talebi işlevsel özelliklerin hangisi kapsamında değerlendirilebilir?


Olumlu dil kullanımı

Kesin ifade kullanımı

Talepkar ifade kullanımı

Öznel ifade kullanımı

Ayrıntılı dil kullanımı


13.Soru

Göç olgusuyla büyük kentlerde değişen tüketim alışkanlıklarını araştıran bir araştırmacının en temel değişkenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Alt kültür

Cinsiyet

Eğitim durumu

Medeni durum

Algı


14.Soru

“Kullanıcı deneyimi tasarımı; sırasıyla strateji geliştirme, kapsamı belirleme, yapıyı oluşturma, iskeleti oluşturma ve görselleştirme olmak üzere soyuttan somuta doğru ilerleyen beş ardışık asamadan oluşur.” Strateji geliştirme aşaması aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır?


Nerede

Ne

Nasıl

Kim

Neden


15.Soru

I. Etkileşimli

II. Yarı- Etkileşimli

III. İnsan- İçerik Etkileşimli

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri etkileşim düzeyi ile ilgilidir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


16.Soru

Bilgi yapılarındaki en küçük birime ne denir?


Yol

Düğüm

Örgü

Nokta

İz


17.Soru

I. Etkileşim tasarımı, öğrenilebilirliği arttırır.

II. Etkileşim tasarımı, hatırlanabilirliği arttırır.

III.  Etkileşim tasarımı, kullanıcı memnuniyetini arttırır.

IV. Etkileşim tasarımı, sistem hatalarının yönetimini kolaylaştırır.

V. Etkileşim tasarımı, verimliliği arttırır.

Etkileşim tasarımının önemine ilişkin yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I-II-III

II-III-V

II-IV

II-III-IV-V

I-II-III-IV-V


18.Soru

Tasarımın amacına göre katkı sağlayacağı düşünülen belli sayıda katılımcının bir araya getirilerek, bir moderatör öncülüğünde tasarıma yönelik tartışmaların yapılarak uzlaşma sonucunda bazı kararların alındığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Saha çalışması

Kişilik kartları

Odak grup çalışması

Kullanıcı anketi

Katılımcı gözlemi


19.Soru

Etkileşim tasarımının “giderek karmaşıklaşan sayısal teknolojilerle insan etkileşimine” yoğunlaştığı gözlemlenir. Bu bağlamda etkileşim tasarımının tanımında üç ana akımdan bahsedilir. Aşağıdakilerden hangisi bu akımlardan biridir?


Rekabetçi görüş

Davranışçı görüş

Faydacı görüş

Güvenlikçi görüş

Tekçi görüş


20.Soru

Kişinin öz imajı yani kendisi hakkında hissettiklerini ve düşündüklerini temel alan deneyim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Estetik Deneyim

Yansıtıcı Deneyim

Davranışsal Deneyim

Duygusal Deneyim

Psikomotor Deneyim