Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Deneme Sınavı Sorusu #592561

Tasarım amacına yönelik olarak hedeflenen kullanıcıların günlük yaşamlarının gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalara ne ad verilir?


İlişkiler Haritası

Bağlamsal Araştırma

Etnografi

Netnografi

Kültürel Sonda


Yanıt Açıklaması:

İlişkiler haritası, tasarıma yönelik olarak belli konularda çeşitli teknik ve yöntemlerle elde edilen çok sayıda verinin kâğıtlar üzerine yazılarak, birbirleri ile ilişkili görülenlerin bir araya gelecek şekilde yerleştirilmesiyle, aralarındaki ilişkinin ve sorunların tespit edildiği bir yöntemdir. Bağlamsal araştırma kullanıcının tasarımla etkileşim anını doğal ortamında gözlemlemeye dayalı bir yöntemdir. Netnografi kullanıcıların bilgi iletişim teknolojilerindeki değişime bağlı olarak, internet üzerinden sosyalleşmeleri doğrultusunda teknoloji tabanlı sanal dünyadaki yaşamlarını araştırmaktadır. Kullanıcıların duyguları, değerleri, ilişkileri ve güveni gibi etkileşimin ve kültürün çok net görülemeyen yönlerini kültürel sonda ile araştırmak mümkündür. Etnografi ise tasarım amacına yönelik olarak hedeflenen kullanıcıların günlük yaşamlarının gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalardır

Yorumlar
  • 0 Yorum